• Innovator en begeleider in leerlingenzorg

    Post-hbo-opleiding tot Intern begeleider

Post-hbo-opleiding tot intern begeleider

Als intern begeleider verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar. Je bent de innovator voor het team op schoolniveau. Leerkrachten kunnen met hun zorgvragen bij jou terecht. Ben je leraar en wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leraren begeleiden? Dan helpt deze opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten.

Voor wie?
Leerkrachten en intern begeleiders in een taak / functie als intern begeleider op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Jaar 1 - basisjaar

In het eerste jaar krijg je als intern begeleider te maken met de verschillende taakgebieden van de intern begeleider (ib’er): begeleiden, beheren, coördineren, coachen en organiseren. Door praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennisverwerving en uitwisseling werk je aan jouw eigen ontwikkeling. Bovendien leer je, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, actief nieuwe kennis aan reeds verworven kennis te koppelen. De koppelingen tussen theorie en praktijk worden door discussie en dialoog naar boven gehaald. Zo toets je het geleerde direct in de praktijk. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel in jouw professionaliseringsproces.

Uitgangspunten en werkvormen

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

• actief leren door volwassenen;
• leren met en van elkaar;
• sterke koppeling tussen theorie en praktijk;
• reflectie op werkconcept;
• werken aan de eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

Inhoud

module 1: De intern begeleider als persoon en functionaris

Duur: 3 dagen

• het profiel van de intern begeleider (ib'er);
• de positie van de intern begeleider (ib'er) binnen de school;
• zorgstructuur;
• landelijk en regionaal onderwijsbeleid: de trends en ontwikkelingen;
• basisvoorwaarden gespreksvoering.

module 2: De intern begeleider als kenner

Duur: 2 dagen

• zicht krijgen op ‘wat werkt in de klas’;
• effectief leerkrachtgedrag pedagogisch en didactisch handelen;
• instructie en klassenmanagement;
• onderwijsdoelen en doorgaande lijn;
• gesprekken met kinderen;
• intervisie, feedback en reflectie.

Training en ontwikkeling (leercoach)

Duur: 1 dag

• intervisie;
• persoonlijke ontwikkeling en reflectie;
• begeleidingsvaardigheden.

module 3: De intern begeleider als advocaat van de kinderen

Duur: 2 dagen

• formuleren van OPP;
• de ondersteuningsbehoefte van leerling en leerkracht;
• teamrollen en teamontwikkeling;
• effectieve leerling- en groepsbesprekingen;
• uitvoeren van een leerlingbespreking.

module 4: De intern begeleider als werkbegeleider

Duur: 3 dagen

• de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de zorg;
• persoonlijke leiderschapsstijlen;
• communicatie binnen het team;
• uitvoeren van een begeleidingscyclus.

Training en reflectie (leercoach)

Duur: 1 dag

• plaats van onderzoek;
• intervisie;
• het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.

Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar. Met elk jaar 12 bijeenkomsten.

Studielast

De studielast voor de totale opleiding bedraagt 846 uur.

Vierogen beleid
Bij de eindopdrachten van alle post-hbo-opleidingen wordt het vierogen beleid gehanteerd. Dat wil zeggen dat er naast de docent die het onderzoek begeleidt (de 1e beoordelaar) een 2e beoordelaar wordt ingezet om de definitieve beoordeling te bepalen.

Vrijstellingenbeleid
Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van Iselinge Academie. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

Planning

Planning Doetinchem (Je kunt nog aanmelden voor 3 oktober)

3 oktober 2019 van 15.00-21.30 uur
10 oktober 2019 van 15.00-21.30 uur
31 oktober 2019 van 15.00-21.30 uur
21 november 2019 van 15.00-21.30 uur
12 december 2019 van 15.00-21.30 uur
9 januari 2020 van 15.00-21.30 uur
23 januari 2020 van 15.00-21.30 uur
6 februari 2020 van 15.00-21.30 uur
19 maart 2020 van 15.00-21.30 uur
9 april 2020 van 15.00-21.30 uur
14 april 2020 van 15.00-21.30 uur
11 juni 2020 van 15.00-21.30 uur

Prijs

De prijs voor het eerste jaar is € 2985,-. Dit is inclusief maaltijden en exclusief de literatuur van de literatuurlijst.

Duur

De hele opleiding duurt 2 jaar.

Diploma

Na afronding van de tweejarige opleiding ontvang je het officieel erkende diploma intern begeleider van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Opleiding C0849 Post-hbo-opleiding: intern begeleider

Prijs€ 2985,- jaar 1

Duur1 jaar

12 bijeenkomsten

PlaatsDoetinchem

Startdatum3-10-2019

inschrijven

Geen lerarenbeurs, wel compenstatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.
Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.