Het Cedeo-onderzoek wordt iedere twee jaar afgenomen. Het is een onderzoek waarin de klanttevredenheid wordt gemeten. Er is onderzoek gedaan naar maatwerktrajecten en open inschrijvingen.

Op 18 februari 2016 ontving Iselinge Academie het certificaat CEDEO-erkend voor open bedrijfsopleidingen en maatwerk bedrijfsopleidingen. Wij haalden een score van 9,4 voor de open opleidingen en 9,7 voor de maatwerkopleidingen. Een score waar we erg trots op zijn, te meer deze erg hoog is t.o.v. van andere beoordeelde instituten.

Het CEDEO-keurmerk is een onafhankelijke garantie voor klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. De maatstaf die CEDEO hanteert is dat 80% van de klanten tevreden tot zeer tevreden moet zijn over de dienstverlening, de samenwerking met de organisatie en de behaalde resultaten.

Uit de opmerkingen en samenvattende conclusies blijkt dat de respondenten buitengewoon tevreden zijn. Als zeer positief worden genoemd: de professionaliteit, de praktijkgerichtheid de kwaliteit van de medewerkers, zowel de docenten als het backoffice, het trainingsaanbod, het maatwerk en het meedenken met de klanten.

Cedeo erkend

Ter illustratie geven we enkele letterlijke citaten:

  • De kwaliteit is goed, zowel voor wat betreft de inhoud als de trainers.
  • Het aanbod sloot aan bij onze behoefte.
  • Vooraf en ook halverwege de cursus hebben we overleg gehad, zodat het programma eventueel aangepast kon worden.
  • Ik heb de moed gekregen om stappen te ondernemen om bepaalde veranderingen op school in te voeren.